Når man "bare" er forelder

 Som de fleste vet tilbringer vi mange uker i løpet av året i Bergen. Dette er et opplegg vi er veldig fornøyde med, og vi er svært takknemlige for at barna våre får denne muligheten til å treffe andre hørselshemmede og lære tegnspråk.

Det krever allikevel en ikke helt ubetydelig del planlegging og organisering for å få disse oppholdene til å gå rundt i familiens hverdag.  Her er et lite utdrag av hva som må ordnes før vi kan dra:

·      Vi må melde oss på både kurs og deltid, på to separate søknadsskjema
·      Vi må melde fra til hjemmeskolen, slik at lærer kan lage opplegg som barnet skal ha med seg til Bergen
·      Vi må søke fri fra jobb, og planlegge en ukes fravær med alt det innebærer
·      Dersom begge må reise, evt at den andre voksne er vekkreist på jobb, så må det skaffes barnevakter som skal passe på de barna som ikke får være med til Bergen.
·      I etterkant av opphold og kurs må det søkes til NAV om dekking av tapt arbeidsfortjeneste, hvor det skal legges ved kursbekreftelse fra Statped og inntektsopplysninger fra arbeidsgiver hver gang.I tillegg kommer det faktum at familien må dele seg mange uker i året, og alle små ting som må fikses i hverdagen. Alt fra bursdager til fritidsaktiviteter som må fjernplanlegges.
Det er  som dere ser mye som må ordnes for både oss, skole og arbeidsgiver! 
Dette er allikevel småplukk sammenlignet med hva vi får tilbake, og stort sett gjør vi disse forberedelsene med glede. Så lenge vi voksne er på kurs, får vi dekket både tapt arbeidsinntekt, kost og losji, og da er en del organisering i forkant bare å regne med.

Kaffe og kjeks er inkludert! :)

Problemene for mange oppstår i midlertid de ukene vi voksne ikke har kurstilbud. De ukene vi er med "bare" som foreldre som skal passe på barna våre i en ukjent storby. Disse ukene mister vi en del rettigheter, og vi har ikke lenger rett på å få dekket lønn. Eller mister og mister. Ingen virker helt å vite hvor ansvaret ligger disse ukene. Tidligere var det NAV som dekket lønn uansett om det var kurs eller ei, men etter en endring i lovverket er det ikke like enkelt lenger. Man får kun opplæringspenger når man som voksen er på kurs, ikke når man er tilsyn til små barn. Men hvem har ansvar da?

Throwback til den gang da jeg pakket alle 3 med meg for å følge på deltid og lekte hjemmeskole/barnehage! :)


I følge opplæringsloven er det hjemkommunen til barnet som har ansvar for barnets skoletilbud. Undervisningen skal i tillegg være gratis, og da skulle man kanskje tenke at det var kommunen som var ansvarlig for tilsyn dersom barnet må ha opplæringen sin på en annen skole? Regelverket er i midlertid ikke helt tydelig, og per i dag er det ulik praksis fra kommune til kommune. Noen får dekket lønn, andre får ingenting.

Disse ungene skal jo uansett på deltid, uavhengig hvilken kommune de bor i. De har vedtak fra PPT, skole og Statped som sier at de må ha opplæringen sin på en annen arena enn hjemmeskolen. Mange av disse barna går dessuten på barneskolen, og ha følge og tilsyn når de reiser en uke på opphold. For ikke å nevne at de har et handikap som gjør at de kan ha vanskelig for å kommunisere, få med seg beskjeder og orientere seg på uoversiktlige steder.

Hadde du sendt din funksjonsfriske 6 åring 3-6 timer alene med buss for at han skulle bo på internat en ukes tid?
 
Moro på buss, men greit å ha med en voksen!

En løsning som noen ganger blir nevnt er å sende barnet med assistent fra skolen. Mulig det er en helt fin løsning dersom assistenten kjenner barnet godt. Men jeg er ikke sikker på om det blir særlig mye billigere? Denne assistenten skal i tilfelle følge barnet frem og tilbake, og være tilgjengelig 24-7. Hvilket innebærer å dele rom, legge og vekke, trøste dersom barnet lengter hjem, og ordne små og store kriser som kan oppstå i løpet av uken. For å overholde arbeidsmiljøloven og antall timer man har lov å være på jobb, måtte man kanskje sendt med to assistenter?
Etter mitt hode det jo være enklere å sende med en forelder som kjenner ungen ut og inn, og som man "kun" trenger å lønne 7,5 timer per dag. Resten jobber vi gratis. :)


Konsekvensene av dette utydelige regelverket er at det blir en forskjellsbehandling i forhold til hvilket tilbud du får. For mange blir dette kun et reelt tilbud dersom man bor i nærheten av skolene som tilbyr deltidsopphold.
Det blir et klasseskille på de som kan og de som ikke kan reise, og mange vil nok etterhvert velge å hoppe av tilbudet. Belastningen ved å reise fra familien sin mange uker i året  er stor i seg selv, men dersom man i tillegg skal miste 4-5 uker med lønn, vil det for mange bli helt umulig. Deltidsoppholdene vil etterhvert oppleves mer som en byrde enn en glede, både på grunn av utfordrende logistikk men ikke minst på grunn av økonomi. Dette fører igjen til at barn som allerede er sårbare, går glipp av viktig læring og sosialt samvær.

"Selvportrett" av lillesøster


Jeg vet ikke om løsningen er at staten eller kommunen skal ta hele regningen, det kan godt hende det er andre ordninger som er mer hensiktsmessige. Men jeg savner klare retningslinjer på hvordan dette skal løses. Dette er tross alt et landsomfattende tilbud, og da bør vel minstekravet være at det skal være lik praksis over hele landet?


I dag er det et massivt sprik, og bare i den lille foreldregruppa jeg kjenner fra Bergen er det et utall løsninger. Alt fra at kommunen dekker full lønn, bruk av  omsorgsdager eller at man ikke får en krone i hele tatt de ukene man følger ungene på deltid. På opphold som det er dokumentert at ungene trenger gjennom vedtak fra skole, ppt og Statped. Burde ikke ansvaret da ligget hos en av disse etatene?

Og jeg må til slutt få presisere at dette ikke er ment som en klage og et krav til å få mer og mer og mer. Vi er så utrolig heldige som har dette tilbudet, og jeg er fullt klar over at mange ikke er like heldige. Dette er kun en etterlysning etter klare retningslinjer og et tydelig regelverk, slik at ikke alle må gå ørten runder med stat og kommune for å finne ut hvordan de skal løse disse ukene.

Blid-hilsen fra denne gjengen som nyter en halv deltidsuke, før vi skyndter oss hjem til eldstemann!


Kommentarer

Populære innlegg